Luise Høj

Luise Høj har indgående kendskab til forsvarerrollen og har ført et utal af straffesager. Luise har desuden tidligere været offentlig anklager og underviser endvidere i skatteret på Syddansk Universitet.