Thomas Markert

Thomas Markert beskæftiger sig med erhvervsret og særligt insolvensret, generationsskifte/ virksomhedsoverdragelser og retssager. Som erfaren insolvensadvokat arbejder han med rekonstruktion af nødlidende virksomheder, som kurator i konkursboer og som likvidator. Indenfor den generelle erhvervsret arbejder Thomas Markert primært med kontrakter, generationsskifte og virksomhedsoverdragelser. I den forbindelse har han stor viden på healthcare-området, særligt indenfor læge- og tandlægebranchen og de problemstillinger, som vedrører overdragelse af klinikker og investering i dem. Thomas Markert har møderet for Højesteret. Et særligt fokusområde for ham er større retssager, blandt andet ansvarssager om bestyrelsesansvar, ansvarssager og tilknyttede disciplinærsager for og imod professionelle rådgivere som f.eks. advokater og revisorer.