Jørgen Frausing

Jørgen Frausing arbejder primært med undervisning, markedsføring og rådgivning af revisorer. Jørgen blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2010. Jørgen har tidligere været ansat som leder af afdelingen for Bikuben/BG Banks egne skatteforhold, Skattekonsulent i Foreningen Registrerede Revisorer og leder af Info-revisions skatteafdeling. Jørgen har været medlem af FSR's skatteudvalg. Jørgen har en betydelig undervisningserfaring.

Kurser

De skatteretlige lovændringer- og vedtagelser 20/21

Jørgen Frausing gennemgår ny skattelovgivning i folketingsåret 2021, der er vedtaget i 2020. Skattelovgivningen er et område, hvor der ofte sker implementering af ny lovgivning samt ændring af den nuværende, hvorfor kurset er blevet udviklet for at give et samlet indblik på området. Folketingsåret og deraf vedtaget lovgivning bærer præg af en tid med Covid-19, men kurset gennemgår også anden relevant skatteretlig lovgivning.

Jørgen Frausing

3 kursuspoint

Skatteåret 19/20

Folketinget har vedtaget en række lovændringer inden for skatteområdet, og underviser Jørgen Frausing vil på dette kursus gennemgå de ændringer for året 2019/2020. Lovændringerne kommer fra S-regeringen, som er en rød regering. Dette bærer disse lovændringer også præg af, og der skal nu føres en lidt anden skattepolitik end førhen. Alle ændringerne kommer fra Folketingets åbning til omkring juletid, hvor man gik på juleferie. I denne periode har der været en lang række lovændringer, som vil b...

Jørgen Frausing

3 kursuspoint

Investorfradragsloven & Aktiesparekontoloven

Kurset om Investorfradragsloven og Aktiesparekontoloven giver et overblik og gode råd, hvis man ønsker at investere i enten mindre virksomheder eller i aktier. De to love på området giver incitament for privatpersoner til at investere deres penge, og som rådgiver skal man derfor være opdateret på regler og muligheder.  Investorfradragsloven er en ny skattelov, hvor man får mulighed for at få fradrag for sine investeringer i mindre og nystartede virksomheder. Som rådgiver bør man derfor vær...

Jørgen Frausing

4 kursuspoint

Skatteindberetningsloven

Revisor Jørgen Frausing vil på dette kursus gennemgå skatteindberetningsloven, som er en helt ny lovgivning. Den omhandler, hvordan man behandler indberetninger, samt hvornår, hvordan og hvem der skal indberette.  På kurset bliver der gennemgået en lang række relevante emner, som bl.a. er:  Arbejds- og hvervgiver m.v. Finansielle virksomheder Fonde og foreninger Selskaber Fagforeninger og A-kasser Offentlige myndigheder   Fællesbestemmelser og administrations- og kontrolb...

Jørgen Frausing

3 kursuspoint

Skattekontrolloven

Rådgivere er underlagt forskellige former for tavshedspligt og forskellige former for oplysningspligter. Retssikkerhed har stået højt på den politiske dagsorden i en del år, og set i lyset af pressens dækning af diverse sager, har regeringen besluttet at lave en ny skattekontrollov, der trådte i kraft den 1. januar 2019.  Dette kursus vil gennemgå denne lovgivning, som har fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet.  

Jørgen Frausing

3 kursuspoint

Hovedaktionærens samlede økonomi

SKAT vil altid have fokus på, hvorvidt hovedaktionærer efterlever gældende skatte- og afgiftsregler. Som rådgiver står man derfor løbende overfor sager, hvor det er nødvendigt at kende seneste nyt. Få indblik i mulighederne og faldgruberne ved hovedaktionærbeskatning. SKAT rejser løbende en lang række sager om aktionærbeskatning, og som rådgiver er det derfor essentielt at være opdateret på den nyeste lovgivning inden for området. Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen...

Jørgen Frausing, Torben Bagge

5 kursuspoint

Virksomhedsskatteloven

Kurset "Virksomhedsskatteloven" gennemgår de lovændringer, der blev vedtaget i 2014 og i 2016, hvor Folketinget vedtog ændringer til virksomhedsskatteloven, som skulle være et indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v. Lovindgrebet kan betyde en fremrykning af beskatningen, og at man ikke kan opspare sit overskud i virksomhedsskatteordning, hvorfor det er særdeles vigtigt, at man som rådgiver kender denne lov i detaljer. Herudover skal der ...

Jørgen Frausing

4 kursuspoint