Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen er uddannet advokat i 1982 og er ansvarlig for Bech-Bruuns interne compliance. Lars er endvidere ansvarlig for Bech-Bruuns vidensarbejde, der bl.a. omfatter indsamling, strukturering og formidling af juridisk information på alle Bech-Bruuns forretningsområder. Med sin baggrund fra domstolene arbejder han herudover med rådgivning inden for konfliktløsning. Han underviser på Københavns Universitet i faget Konkursret samt på kurser arrangeret af eksterne udbydere, som fx Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR Kompetence.

Kurser

AdvoNews Februar 2024

Velkommen til AdvoNews - Advokursers juridiske nyhedskanal. Lars Lindencrone er fast vært på programmet. Én gang om måneden vil Lars bringe en update på hvad rører sig i den juridiske verden, lovgivningsmæssigt, retspraksismæssigt og litterært. AdvoNews vil bringe dig tættere på aktuel viden, brancheindsigter og praktiske råd, så man kan holde sig opdateret på branchens seneste trends og tendenser. Dette kan omfatte analyser, case studies og ny litteratur. Anderledes fra efteruddanne...

Lars Lindencrone Petersen

0 kursuspoint

AdvoNews Januar 2024

Velkommen til AdvoNews - Advokursers juridiske nyhedskanal. Lars Lindencrone er fast vært på programmet. Én gang om måneden vil Lars bringe en update på hvad rører sig i den juridiske verden, lovgivningsmæssigt, retspraksismæssigt og litterært. AdvoNews vil bringe dig tættere på aktuel viden, brancheindsigter og praktiske råd, så man kan holde sig opdateret på branchens seneste trends og tendenser. Dette kan omfatte analyser, case studies og ny litteratur. Anderledes fra efteruddanne...

Lars Lindencrone Petersen

0 kursuspoint

AdvoNews November 2023

Velkommen til AdvoNews - Advokursers juridiske nyhedskanal. Lars Lindencrone er fast vært på programmet.  Én gang om måneden vil Lars bringe en update på hvad rører sig i den juridiske verden, lovgivningsmæssigt, retspraksismæssigt og litterært.    AdvoNews vil bringe dig tættere på aktuel viden, brancheindsigter og praktiske råd, så man kan holde sig opdateret på branchens seneste trends og tendenser. Dette kan omfatte analyser, case studies og ny litteratur. Anderledes fra efterudd...

Lars Lindencrone Petersen

0 kursuspoint

De advokatetiske regler 2022

Den 1. september fik vi et nyt sæt advokatetiske regler. I forhold til den hidtidige udgave er der tale om opdateringer som følge af ny praksis fra Advokatnævnet og domstolene og egentlige nyskabelser, dels som følge af, at nye områder er dukket op, dels som følge af, at Advokatrådet har nyorienteret sig i forhold til sine hidtidige holdninger. I praksis er den mest betydningsfulde forskel, at regelsættet er gennemgribende redaktionelt ændret, således at det nu præsenterer de advokatret...

Lars Lindencrone Petersen

3 kursuspoint

Hvidvaskloven

Kursets formål er, at advokater og ansatte i advokatvirksomheder kan leve op til kravet i hvidvasklovens § 8, stk. 6, om, at virksomhedens ansatte og ledelse har modtaget tilstrækkelig undervisning i reglerne i loven samt i de relevante krav om databeskyttelse. Med henblik herpå gennemgås de dele af hvidvasklovgivningen og den persondataretlige lovgivning, som har betydning for advokatvirksomheder samt de advokater og øvrige ansatte, som de beskæftiger. Kurset er en generel indføring i de ...

Lars Lindencrone Petersen

4 kursuspoint